Om författaren till hemsidan 

Mitt namn är Niklas Ahlin, jag bor i staden Hjo vid insjön Vätterns västra sida med min familj.  Jag har en filosofie masterexamen med huvudämnet religionsvetenskap sedan våren 2010 från Göteborgs Universitet.

    Mitt akademiska huvudintresse är det andra templets judendom, den tidiga kristna kyrkan, med tyngdpunkt på 1a och 2a århundradet e.Kr., samt den antika gnosticismen.

Description: Description: Description: Description: C:\Users\Niklas\Desktop\untitled.bmp

 

Medlemskap i följande organisationer

·         Collegium Patristicum Lundence

·         SBL (Society of Biblical Literature)

·         Svenska exegetiska sällskapet

·         SSRF | Svenska Samfundet för Religionshistorisk Forskning

 

 

 

Det forskningsprojekt som nu är aktuellt har getts arbetsnamnet:

Paulus en pragmatiker?

En studie av Paulus teologi kontra hans praxeologi

 

Description: Description: Description: Description: C:\Users\Niklas\Desktop\Bilder websida\IMG_0007.gif

 

Det finns tillsynes starka paradoxala element i Paulus egna undervisning, i hans brev samt gentemot de traditioner om Paulus liv och verksamhet som återfinns i Apostlagärningarna. Detta har förbryllat många forskare, men det kan ändå sägas vara förvånande att få verkligen har noterat vad Paulus explicit säger om sitt liv och sin tjänst i 1 Kor 9:19-23, där han ger något av en programförklaring för sin verksamhet, samt öppet visar på den huvudsakliga princip som styrt honom. Föreliggande studie skall därför inriktas på att pröva hypotesen om att Paulus var en slags pragmatiker. Till detta kommer även en jämförelse ske mellan två andra judiska författares skrifter, historieskrivaren Josefus samt den alexandrinska filosofen Filon. Dessa var delvis samtida med Paulus och kände därtill både den judiska och hellenistiska kulturen väl.