Kronologisk tabell Länktips Ladda ner uppsatser

 

Tips på länkar till viktiga forskare och deras publikationer samt andra hemsidor som behandlar närliggande ämnen

 

 

Tema: Flavius Josefus

Steve Mason från York University, som skrivit en mängd olika publikationer  om bl.a. den judiska historieskrivaren Josefus. Han har en sida där han precenterar sin forskning:  http://www.yorku.ca/smason/  

 

Louis H. Feldman, Yeshiva University, New York, den ledande Josefusforskaren:  http://www.yu.edu/faculty/feldman/cv.htm

 

 

 

Tema: Tidig judendom och ”Det nya perspektivet på Paulus”

Ed Parish Sanders, Duke University

Här en videolänk med en intervjuv av Sanders gällande hans forskning och syn på förhållandet mellan första århundradets judendom, den historiska Jesus och Nya testamentets kristendom: http://dukereligion.blogspot.com/2009/01/e-p-sanders-jesus-and-judaism.html

 

James D. G. Dunn, teolog och frontfigur  i ”The New Perspective of Paul”:

http://www.dur.ac.uk/theology.religion/staff/?username=vs000217

 

N.T. Wright, forskare, teolog och biskop i den Angelikanska kyrkan, här en hemsida full av videolänkar, audiolänkar och papers: http://www.ntwrightpage.com/

 

 

 

Tema: Antikens gnosticism och egyptisk kristendom

 

John D. Turner, Charles J. Mach University 

En av de ledande forskarna  inom den antika gnosticismen och en auktoritet vad gäller den sethianska gnosticismens förhållande till den platonska traditionen:  http://jdt.unl.edu/

 

Birger Albert Pearson, sankt barbara university, en ledande forskare inom den antika gnosticismen, Curriculum vitae: http://www.veritas-ucsb.org/library/pearson/home.html

 

Roger Shaler Bagnall, New York University, specialist på  Egypten under romersk tid, papyrology mm., Curriculum vitae:

http://www.nyu.edu/isaw/people-bagnall_cv.htm