Nyheter Aktuell forskning (video)  

 

Aktuell forskning om antikens religioner och historia samt arkeologiska fynd och tolkningar

 

menorahkoluseumDescription: C:\Users\NiklasA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VAE1RTLJ\MP900449125[1].jpgkors

 

 

E. P. Sanders talar om sin forskning kring 1:a århundradets judendomen och dess förhållande till kristendomen (video):

 

 

 

N. T. Wright ger ett “Fresh Perspective” på Paulus, det kristna evangeliet och det romerska imperiet(Video):